Önhordó falburkolati szendvicspanel tűzvédelmi jellemzői IV. rész

Önhordó falburkolati szendvicspanel – laborvizsgálattal és kiterjesztéssel

A falpanelekre szintén az (MSZ) EN14509 termékszabvány [4] előírásainak megfelelően, de az (MSZ) EN1364-1 számú, nem teherhordó térelhatároló falra vonatkozó vizsgálati szabvány [11] szerint végrehajtott laboratóriumi vizsgálattal kell meghatározni az „EI” tűzállósági teljesítményt. Az „R” jellemző nem szerepel benne, mert függőleges terhek hordására általános alkalmazások esetén nem vesszük igénybe a fémfegyverzetű falpaneleket. A vizsgálat fontos peremfeltételei itt is a statikai modell, a szabad fesztáv és a konstrukciós kialakítás (támasz, illesztés), viszont az „R” jellemző hiánya miatt a tűzhatással egyidejű hasznos teher itt nem jelenik meg.

Tapolca raktárcsarnok

Az oldalfali panelekre normál, üzemszerű állapotban nem hat akkora intenzitású teher (ez tipikusan a szélteher), mint a tetőpanelekre, amelyekre jóval nagyobb mértékadó terhet kell figyelembe venni (hóteher, rendkívüli hóteher). Emiatt, a teherbírási (statikai) megfelelőség ritkábban elhelyezett alátámasztások mellett is igazolható külső és belső térelválasztó falpanelek esetén is (külső falaknál 5,0-6,0m tipikus vízszintesen helyezett falpanelek esetén, belső paneleknél akár nagyobb is).

Ugyanakkor, a szabványos tűzállósági vizsgálathoz használt laboratóriumi kemencék mérete általában 3,0 vagy 4,0m fesztávot tesz lehetővé. Ezért falpanelek esetén különös fontossággal bír, hogy létezik ún. kiterjesztési szabvány [15], amely az elvégzett vizsgálat eredményeinek részletes elemzésével és bonyolult számítási eljárások alkalmazásával lehetővé teszi, hogy a vizsgálat során peremfeltételként adódó fesztávot az alkalmazások esetén növelni lehessen. A nagyobb fesztávokhoz természetesen alacsonyabb tűzállósági osztály és adott esetben további alkalmazási feltételek tartoznak. A kiterjesztési eljárást és az eredményeként előállított kiterjesztett tűzállósági teljesítményjellemző deklarálását csak a szabványra akkreditált minősítő intézet végezheti el.

Az önhordó térelhatároló, hőszigetelt szendvicspanelekre példaként a kőzetgyapot hőszigetelő maggal kitöltött, 100mm vastag Swedsteel-Metecno HipertecWall típust mutatjuk be. A laborvizsgálatot 3x3m méretű mintán végezték el, tehát 3,0m fesztávon alkalmazva, függőleges irányú szereléssel. A vizsgálatot 111 perc múlva állították le, a minta ezen idő alatt integritási („E”) és hőszigetelő képességi („I”) szempontból nem került határállapotba. A részletes vizsgálati eredmények alapján, a kiterjesztési szabvány [15] eljárása szerint egészen 12,0m-es (!) szabad fesztávolságig kiterjesztésre került az eredmény, több lépcsőben EI30, EI60 és EI90 tűzállósági osztály igazolásra került, meghatározva hozzá az alkalmazási feltételeket (szerelési irány, szabad fesztáv, fűzőcsavarozás).

Tűzgátló térelválasztó

Ezzel az eredménnyel a HipertecWall típusú falpanel igen szigorú tűzállósági követelmények esetén is gazdaságosan, nagy fesztáv mellett is biztonságosan alkalmazható külső vagy belső térelhatároló falak, akár tűzgátló falak megvalósítására.

1. rész
2. rész
3. rész

Hivatkozások

 • [1] MSZ EN 10346:2015, Folytatólagos tűzi-mártó eljárással bevont acél lapostermékek hidegalakításra. Műszaki szállítási feltételek
 • [2] MSZ EN 14782:2006, Önhordó fémelemez tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra. Termékjellemzők és követelmények.
 • [3] MSZ EN 14783:2013, Teljes felületen alátámasztott fémlemez és lemezcsík tetőfedésre, külső borításra és belső burkolásra. Termékjellemzők és követelmények
 • [4] MSZ EN 14509:2014, Önhordó kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek. Gyári termékek. Követelmények.
 • [5] MSZ EN 1090-1:2009+A1:2012, Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 1. rész: Szerkezeti elemek megfelelőségértékelésének követelményei
 • [6] MSZ EN 1090-2:2008+A1:2011, Acél- és alumíniumszerkezetek kivitelezése. 2. rész: Acélszerkezetek műszaki követelményei
 • [7] MSZ EN 1991-1-2:2005, Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások.
 • [8] MSZ EN 1993-1-2:2013, Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra.
 • [9] MSZ EN 1993-1-3:2007, Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-3. rész: Általános szabályok. Kiegészítő szabályok hidegen alakított elemekre.
 • [10] 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
 • [11] Tűzvédelmi Műszaki Irányelv: Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői (TvMI 11:2016.07.15)
 • [12] Tűzvédelmi Műszaki Irányelv: Tűzterjedés elleni védelem (TvMI 1.2:2017.07.03)
 • [13] Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ EN szerint (beton, vasbeton, acél, fa), Magyar Mérnöki Kamara Tartószerkezeti Tagozat kiadványa, 2010
 • [14] Swedsteel Szakmai Tudástár: http://tudastar.swedsteel-metecno.com/hu
 • [15] MSZ EN 15254-5:2018, Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek